KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Sposób załatwiania spraw

Elektroniczna skrzynka podawcza

Przyjmowanie i załatwianie spraw:

Sekretariat szkoły jest czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -16.00.


Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6 w Łodzi im. mjr. Hieronima Baranowskiego 91-866 Łódź, ul. Dziewanny 24

Osoba odpowiedzialna:  Lidia Marciniak – Sekretarz Szkoły

Anna Trojanowska – Kierownik Gospodarczy


W SEKRETARIACIE SZKOŁY PROWADZONE SĄ NASTĘPUJĄCE SPRAWY:

 • Sekretariat przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów, uczniów oraz udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw. Korespondencję można dostarczyć osobiście, drogą pocztową, pocztą elektroniczną na adres sekretariat@blind.edu.pl lub skrzynką podawczą www.bip.sosw6lodz.wikom.pl w zakładce epuap. Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.
 • Sekretariat zajmuje się sprawami zapisu ucznia do szkoły, ewidencją uczniów, rekrutacją, arkuszami ocen, prowadzeniem dokumentacji uczniów. Zapisu do szkoły lub wypisu ze szkoły dokonuje rodzic lub opiekun prawny ucznia. W przypadku, gdy uczeń jest pełnoletni, sam może dokonać w/w formalności.
 • Sprawy administracyjne (wydawanie duplikatów dokumentów, wydawanie zaświadczeń, legitymacji szkolnych),
 • Duplikaty legitymacji  i świadectw szkolnych wydawane są w terminie 7 dni od terminu pisemnego zgłoszenia do sekretariatu.
  • ZA WYDANE DUPLIKATY POBIERANE SĄ OPŁATY:
   • opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej wynosi 9 złotych
   • opłata za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego wynosi 26 złotych (Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 27 lipca 2007 r. oraz Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635) ).
 • Sprawy związane z kadrami (prowadzenie akt osobowych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, prowadzenie list obecności i ewidencji czasu pracy, zatrudnianie i zwalnianie pracowników)
 • Prowadzenie sprawozdawczości szkolnej.
 • Przyjmowanie wpłat na Radę Rodziców oraz prowadzenie dokumentacji Rady Rodziców.
Podmiot udostępniający informację:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6 im. mjr. Hieronima Baranowskiego w Łodzi
odpowiada: Anna Tomaszewska
data: 08-12-2015
wytworzył: Anna Tomaszewska
data: 08-12-2015
data: 08-12-2015
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 02-04-2012 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 671