Organizacja

Organizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 6 w Łodzi.
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 6 w Łodzi przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży niewidomej i słabo widzącej, niepełnosprawnej ruchowo (LO i szkoła policealna) oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

W skład Ośrodka wchodzą:

  • Szkoła  Podstawowa nr 39:

   • Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju (dzieci od urodzenia do podjęcia nauki w szkole),

   • oddział przedszkolny (dzieci 3 - 4 letnie),

   • oddział rocznego przygotowania przedszkolnego (dzieci 5-6 letnie),

   • oddziały 1- 3

   • oddziały 4-8

   • oddziały dla uczniów ze sprzężoną niepełnosprawnością (w tym ruchową, w tym mutyzmem, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, słabo słyszącą, z zespołem Aspergera i autyzmem)

  • Publiczne Gimnazjum nr 68,

   • oddziały 2-3

   • oddziały dla uczniów ze sprzężoną niepełnosprawnością (w tym ruchową, w tym mutyzmem, intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, słabo słyszącą, z zespołem Aspergera i autyzmem)

  • LVI Liceum Ogólnokształcące,

  • Technikum nr 23 dla Młodzieży: kształcenia w zawodach:

   • technik masażysta

   • technik prac biurowych

   • technik obsługi turystycznej

  • Szkoła Policealna nr 20 dla Młodzieży: kształcenia w zawodzie:

   • technik masażysta

   • technik administracji

   • technik tyfloinformatyk

  • Internat

 

Organami Ośrodka są:

   • Dyrektor Ośrodka

   • Rada Pedagogiczna

   • Rada Rodziców

   • Samorząd Uczniowski

 

Podmiot udostępniający informację:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6 im. mjr. Hieronima Baranowskiego w Łodzi
data: 08-05-2017
wytworzył: Anna Tomaszewska
data: 08-05-2017
data: 08-05-2017
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 08-12-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
 • 17-06-2011 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 677